Spring til indhold

Aktivitetsmåling i idrætsfaciliteter

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at iværksætte et nyt projekt i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden.

Det nye spændende projekt starter fra uge 43 og handler om aktivitetsmåleringer i idrætsfaciliteter.

Projektet handler helt kort om, at vi via kameraer, der opsættes i de kommunale haller og gymnastiksale, kan måle om der er aktivitet i hallen og hvor mange der er til stede.

Målingerne vil være med til at understøtte brugen af idrætsfaciliteterne og til at optimere den måde, faciliteterne bruges på og til at finde potentiel, ledig tid.

Du kan læse mere om Aktivitetsmålinger i idrætsfaciliteter her på side:

Aktivitetsmåling i idrætsfaciliteter