Spring til indhold

Svømmehallens åbningstider ændres den 31. oktober 2022

Det er blevet nødvendigt at reducere energiforbruget i svømmehallerne for at imødekomme de stigende energipriser grundet den akutte forsyningskrise.

Rudersdal Kommunes økonomiudvalg har besluttet at indføre en række tiltag for at spare på energiudgifterne på idrætsfaciliteterne. Det sker som en konsekvens af de stigende energipriser og for at imødegå en evt. forsyningskrise i den kommende vinter.

Det betyder, at man som bruger af svømmehallerne vil opleve at

  • Den offentlige åbningstid reduceres fra den 31.10.2022.
  • Saunaerne er lukkede.
  • Temperaturen i omklædningsrummene er 19 grader.
  • Der henstilles til at tage korte bade før og efter brug af svømmehallen.

Derudover vil foreningsbrugerne opleve, at der er reduceret kapacitet til foreningsbrug.
Denne reducering er aftalt i samarbejde med foreningerne.

Som bruger af de indendørs idrætsfaciliteter vil brugerne opleve at

  • Temperaturen i faciliteterne er 19 grader.
  • Enkelte omklædningsrum vil være lukkede.
  • Der henstilles til at tage korte bade før og efter brug af træning.

Der er endnu ikke sat nogen slutdato på de nye tiltag.

Svømmehallernes åbningstider kan du læse her Åbningstider i svømmehallerne | idraet (rudersdal.dk)